Wie zijn wij?

In juli 1997 werd door Erik Petroons, Danny Schoofs, Rik van Dijck en Dirk Simons de vzw 'KineKring Noorderkempen', afgekort KNK, opgericht. 

Een jaar later werd Erik Petroons vervangen door Linda Dehouck, Erik Vanden Hoof en Ghislain Dierckx (overleden op 7 januari 2013).

 

KNK groepeert de eerstelijnskinesitherapeuten maar telt onder zijn leden ook kinesitherapeuten werkzaam in loondienst (woonzorgcentrum, ziekenhuis, ...) in de regio.

 

Onze vereniging met rechtspersoonlijkheid (vzw) bestaat dus al 15 jaar en heeft tot doel het professionalisme en de collegialiteit onder ALLE leden te bevorderen, en hen te vertegenwoordigen bij de officiële lokale instanties (in de gemeentelijke gezondheidsraden, in de LOGO-kempen (LOkaal GezondheidsOverleg), in de SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn), in de PNAT (Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout), in het Preventiecentrum Blairon (rugschool), .....).

 

Op deze website zal u informatie aantreffen m.b.t. onze activiteiten.